1 czerwca 2024

Regionalizmy z Lubelszczyzny to barwny składnik lokalnej mowy, który odzwierciedla bogatą kulturę i tradycje regionu. Słowa takie jak „sajka”, „cebularz” czy „becik” nie tylko wzbogacają polszczyznę, ale również stanowią element tożsamości mieszkańców Lubelszczyzny. Przybliżę wybrane unikalne wyrażenia z mojego Lublina. Zaczynamy!

Czym są regionalizmy?

Regionalizmy to wyrazy lub zwroty charakterystyczne dla określonego regionu geograficznego, które mogą nie być powszechnie znane lub używane poza tym obszarem. Oto główne cechy, które odróżniają regionalizmy od standardowego języka polskiego:

 • Pochodzenie geograficzne: Regionalizmy są związane z konkretnym regionem i odzwierciedlają lokalną kulturę, historię oraz tradycje. Język polski w wersji standardowej stara się być uniwersalny dla wszystkich użytkowników w całym kraju.
 • Zrozumiałość: Regionalizmy mogą być niezrozumiałe dla osób spoza danego regionu, ponieważ nie należą do ogólnonarodowego słownika. Standardowy język polski jest zrozumiały dla większości Polaków, niezależnie od ich pochodzenia regionalnego.
 • Użycie w komunikacji formalnej i nieformalnej: Regionalizmy częściej występują w mowie potocznej i są rzadziej używane w komunikacji formalnej, która opiera się na standardowym języku polskim. W oficjalnych dokumentach, mediach ogólnopolskich czy w literaturze naukowej dominuje standardowa polszczyzna.
 • Funkcja w języku: Regionalizmy często służą jako narzędzie wyrażania lokalnej tożsamości i przynależności do społeczności. Język standardowy służy przede wszystkim do komunikacji i wymiany informacji między różnymi regionami.
 • Leksyka i gramatyka: Regionalizmy mogą obejmować unikalne słownictwo, a nawet specyficzne konstrukcje gramatyczne, które nie występują w standardowym języku polskim. Mogą one również zachowywać archaizmy lub wpływy z języków mniejszościowych, które historycznie miały wpływ na dany region.

Regionalizmy to specyficzny, lokalnie ograniczony element języka, który jest wyrazem regionalnej tożsamości i tradycji, natomiast język polski w wersji standardowej pełni funkcję komunikacyjną na szerszą skalę i jest zrozumiały dla ogółu użytkowników języka na terenie Polski.

Regionalizmy z Lublina

W Lublinie, jak w wielu innych regionach, język stanowi most łączący przeszłość z teraźniejszością, pozwalając na przekazanie lokalnych zwyczajów, historii i folkloru kolejnym pokoleniom. Oto wybrane, moje ulubione regionalizmy Lubelszczyzny. Przyjrzymy się bliżej, jak te specyficzne wyrażenia są używane w codziennej komunikacji, jakie mają znaczenia i jak przyczyniają się do wyjątkowego charakteru regionu.

 • brat cioteczny – syn ciotki, krewny ze strony matki
 • brejdak – rodzony brat
 • chabuzie – chwasty, liche kwiatki
 • chajtać się / ochajtać się – ożenić się
 • ciapy – kapcie
 • dziamolić – narzekać, marudzić
 • jarmolić – coś gadać non stop
 • kajtnąć się – przejechać się
 • kicać – skakać, podskakiwać
 • koromysło – drążek do noszenia ciężarów na ramionach, pręt z uchwytami
 • Kylo i Gelo – Krzysztof i Grzegorz
 • na piechtę – iść na piechotę
 • parówka – czyli bułka paryska
 • pazłotko – sreberko/folia aluminiowa w które zawinięte jest np. czekolada
 • pomału – powoli, z wolna
 • pryta – wątpliwej jakości tani alkohol
 • przejazdówka – bilet miesięczny
 • przyodziać się – ubrać się, nałożyć na siebie ubranie
 • strugaczka – temperówka do kredek/ołówków
 • szkaradny – brzydki, odbiegający od estetycznych norm
 • świergolić – ćwierkać, wydawać radosne, melodyjne dźwięki (o ptakach)
 • taryfa – taksówka
 • trajtek – trolejbus
 • wiatrzysko – silny, porywisty wiatr
 • wielgachne – ogromne, bardzo duże
 • wiuga – okropna deszczowa i zimna pogoda z silnym wiatrem
 • zamanić – zaplanować coś i robić bez względu na to, czy jest to logiczne
 • zdybać – zerknąć spod oka
 • zimnica – dreszcze związane z gorączką, objaw chorobowy

Regionalizmy z Lubelszczyzny są żywym świadectwem bogatej historii i kultury mego regionu. Ich utrzymanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom nie tylko umożliwia zachowanie lokalnej tożsamości, ale także wzbogaca narodowy język polski. Zachęcam do dalszego zgłębiania i celebrowania tych pięknych określeń, które są nie tylko ciekawostką lingwistyczną, ale także ważnym elementem lubelskiego, cebularzowego dziedzictwa 😀